Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

Friday, 21 April 2017

8:28d

Tsy lera io fa toko sy andinin'ny epistilin'i Bozy.
 
Ary lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa ny toetr'andro dia miara-miasa hanampy an'i Jean-Louis.
 
Rehefa hain-tany, maty daholo ny hazo. Mihena ny zava-maniry tondrahany.
 
Rehefa avy ny orana, velom-bolo koa izy fa tsy manondraka satria efa vitan'i Zanahary.
 
Izany hoe, tsy miasa mihitsy i Jean-Louis mandavan-taona.
 
Miasa ihany fa kely.

10:00 Posted by Rondro H RAKOTOBE | Tags: do less get more | Comments (0) |  Facebook | | | |