Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

Wednesday, 21 June 2017

FAMILLE

Il est des chansons dans lesquelles on s'identifie, on se retrouve.

Il est des inspirations que les autres ont déjà transcrites dans leur langue.

Et il arrive que deux ou trois les traduisent, chacun de son côté, à des moments différents.

Cette fois, Jean-Jacques GOLDMAN est bien servi !

 

ISAN'NY HAVAKO IANAO (Ony RAMBELO, Ilay Olondia)

 

Tsy mangina tsotra izao

Raha ianao no an-tsaiko ao,

Izaho lavitry ny tananao,

Ny tenanao sy ireo namanao

 

Kanefa ekeko izany noho ianao.

 

Tsy fantatro ny anaranao

Na ny tanàna izay misy anao.

Mahantra ianao? Manan-katao?

Na fotsy na mainty aza ianao,


Tsy miery amiko ny fijerinao.

 

Ianao mikaroka endrika izay,

Ilay mitady toerana ankiray

Izay fihantsonako indraindray…

 

Isan’ny havako ianao,

Ny laharako no laharanao,

Nofidiko raha ianao

Tsapako ao am-poko ao

Eo anivon’izao rehetra izao.

 

Ianao dia havako tokoa

Mihoatra noho ny iray tampo

Aoka tsy ho fadiranovana,

Ianao hahita fiarovana
 
Eto an-tany fandalovana.

 

Tsy fantatrao izay haleha

Ny fanontanianao, be dia be.

Na fotsy na mainty, lasa izao

Fa tsy misy tena hinoanao

Raha tsy hoe angaha ny tenanao.

 

Isan’ny olon-dresy ianao,

Asa izany raha tsapanao

Ianao ilay zatra iva fijery

Minoa anefa fa tsy ho very,

Mbola ilaina ianao ka tsy ho irery.

 

Ianao tsy mba mitady aretina,

Zavatra kely dia ampy hoentina

Hitondra ho anao fahafinaretana

 

Isan’ny havako ianao

Ny laharantsika dia iray


Isan’ny havako ianao

Mpiara-monina amin’ny fotoana iray

 

Isan’ny havako ianao

Andao mba hiaraka indraindray!

 

 

 

 

 

HAFA KOSA IANAO (Rondro RAKOTOBE)

Raha misaina anao aho
Miova loko ny tontolo
Havanao sy ianao
Tsy misy hitako izao
Samy lavitra ahy daholo.

Tsy fantatro hatrizao
Anaranao na fonenanao
Manam-be sa mahantra
Toa an'iza, mahagaga ...
Afa-tsy ny fijerinao

Mitady sary ianao hoe
Mitady toerana haleha
Mety ho falehako indraindray

Tena havako ianao
Tsy olon-kafa fa havako
Ilay notadiaviko
Ilay hany notiaviko
Tamin'ny olon-tsotra maro

Tena havako ianao
Mihoatra noho ireo akaiky ahy
Ity fiainana ity
Hafahafa fitia
Fa hafa kosa ho'aho ianao.

Ny fiainanao eo foana
Tsy fantatrao mankaiza sy ahoana
Miovaova ny tany
Tsy ahoanao izany
Fa hafa ny finoanao

Manaiky ianao anaty
Fa isan'ireo very anjara
Nefa ny toky tsy maty
Mbola velona tsara
Mbola amalianao antso koa
Mbola finoanao
Fa misy hasambaranao
Na dia kely fotsiny aza

Tena havako ianao
Mitovy ra, mitovy anjara
Tena havako ianao

 

 

 

00:00 Posted by Rondro H RAKOTOBE | Tags: rondro rakotobe, ony rambelo, famille, jean-jacques goldman | Comments (0) |  Facebook | | | |